CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie a gerontopsychiatrie
 • sestra pro péči v psychiatrii a psychiatrická rehabilitace
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • ordinace klinické logopedie
 • nadstandardní logopedická péče a předškolní průprava - logopedický kroužek

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie a gerontopsychiatrie
 • sestra pro péči v psychiatrii a psychiatrická rehabilitace
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • ordinace klinické logopedie
 • nadstandardní logopedická péče a předškolní průprava - logopedický kroužek

Zapoj se jako pacient doklinického výzkumu

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie a gerontopsychiatrie
 • sestra pro péči v psychiatrii a psychiatrická rehabilitace
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • ordinace klinické logopedie
 • nadstandardní logopedická péče a předškolní průprava - logopedický kroužek
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

soukromé zdravotnické zařízení poskytuje služby v následujících oborech

 • ordinace psychiatrie a gerontopsychiatrie
 • sestra pro péči v psychiatrii a psychiatrická rehabilitace
 • denní stacionář s psychiatrickou péčí
 • ordinace klinické psychologie a psychoterapie
 • ordinace klinické logopedie
 • nadstandardní logopedická péče a předškolní průprava - logopedický kroužek

Zapoj se jako pacient doklinického výzkumu