LOGOPEDIE


Naše ambulance klinické logopedie poskytuje komplexní péči dětem i dospělým s různými typy narušené komunikační schopnosti:

opožděný vývoj řeči
dyslalie (artikulační porucha)
vývojová dysfázie
vývojová dysartrie (především děti s DMO)
narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
palatolalie (rozštěpové vady)
sluchové postižení
symptomatické poruchy řeči při mentálním postižení, autismu atd.
afázie
dysartrie
dysfagie (poruchy polykání)

Při práci s dětmi je pro nás samozřejmostí individuální přístup zaměřený na potřeby konkrétního dítěte. Zároveň volíme takové terapeutické metody, které komplexně podporují vývoj dítěte. Specializujeme se také na dospělé pacienty především po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku a s neurodegenerativními onemocněními.

Ke vstupnímu vyšetření je nutné přinést žádanku od praktického lékaře pro děti či dospělé / dle věku pacienta/ nebo žádanku od jiného specialisty.