LOGOPEDIE

Naše ambulance klinické logopedie poskytuje komplexní péči dětem i dospělým s různými typy narušené komunikační schopnosti:

opožděný vývoj řeči
dyslalie (artikulační porucha)
vývojová dysfázie
vývojová dysartrie (především děti s DMO)
narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
palatolalie (rozštěpové vady)
sluchové postižení
symptomatické poruchy řeči při mentálním postižení, autismu atd.
afázie
dysartrie
dysfagie (poruchy polykání)

Při práci s dětmi je pro nás samozřejmostí individuální přístup zaměřený na potřeby konkrétního dítěte. Zároveň volíme takové terapeutické metody, které komplexně podporují vývoj dítěte.

Specializujeme se také na dospělé pacienty především po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku a s neurodegenerativními onemocněními.

Pojištěncům VZP a ČPZP je logopedická péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ke vstupnímu vyšetření je nutné přinést žádanku od pediatra nebo praktického lékaře nebo jiného specialisty.


Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven platí péči přímou úhradou dle platného ceníku:

Typ ošetření
Cena
Vstupní logopedické vyšetření (45 – 60 minut včetně vypracování zprávy)
600 Kč
Logopedická terapie 30 minut
350 Kč
Logopedická terapie 45 minut
450 Kč
Logopedická terapie 60 minut
550 Kč
Konzultační služby
350 Kč
Vypracování logopedické zprávy (mimo vstupní vyšetření)
300 Kč
Vyšetření pro studenty SŠ/VŠ
200 Kč

Na vstupní logopedické vyšetření se můžete objednat emailem na objednani.logopediekh@email.cz