PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ

V našem zdravotnickém zařízení poskytujeme léčbu celého spektra psychických poruch. Zaměřujeme se zejména na terapii úzkostných poruch a depresí, ale také na léčbu závažných duševních onemocnění, jako jsou psychotická onemocnění včetně schizofrenie. V neposlední řadě nabízíme léčbu poruch paměti, jak v rámci poúrazových stavů, tak i u neurodegenerativních onemocnění.

V rámci specializace gerontopsychiatrie poskytujeme odbornou léčbu seniorům s psychickými obtížemi. Jedná se zejména o poruchy paměti a poruchy chování, ale také poruchy nálady a další u osob nad 65let.

Pomáháme také rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí trpících duševním onemocněním. V našem komplexním přístupu k terapii považujeme za důležitou nejenom prevenci duševních onemocnění, ale také na edukaci pacientů a jejich blízkých o psychických potížích, jejich léčbě a předcházení jejich návratu.

Jsme smluvním zařízením zdravotních pojišťoven, takže naše pomoc je hrazena v rámci Vašeho zdravotního pojištění.