TERAPIE JASNÝM SVĚTLEM

This image for Image Layouts addon

Nabízíme
chronobiologickou fototerapii

která je doplňkem či alternativou léčby u pacientů s afektivními poruchami, zejména pokleslou náladou a poruchami spánkového rytmu. V indikovaných případech také pro pacienty s demencí a schizofrenií

Výhodou oproti léčbě léky je rychlý nástup účinku, typicky už první den. Tato léčba se může provádět v kombinaci s psychofarmaky (s nástupem účinku do několika týdnů), která stabilizují rychlé zlepšení dosažené fototerapií. Menšina pacientů vystačí pouze s fototerapií a lékař jim může vysadit medikaci. U sezónní depresivní poruchy (SAD) má chronobiologická fototerapie srovnatelné výsledky jako léčba antidepresivy typu SSRI.

Základním principem světloterapie je intenzita světla 10 000 luxů, která je dostatečná mimo jiné ke snížení hladiny melatoninu (spánkového hormonu) a naopak zvýšení hladiny látek, které umožňují aktivní den. Působení světla zbaveného UV záření nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky, ale dokáže velmi kladně ovlivnit a synchronizovat biologické rytmy člověka, zlepšit jeho tělesné funkce i duševní pohodu. Víme, že nedostatek slunečního svitu naopak působí depresivně, lidé jsou unavenější, nesoustředění a nemají chuť do života.

Doporučuje se terapie v délce 5 - 10 procedur.
Cena jedné procedury je 200 Kč.