AMBULANTNÍ PSYCHIATRIE

Vedoucí lékař psychiatr
MUDr. Slavomír Pietrucha    [CV]

Psychiatr
MUDr. Amarila Vávrová

Psychiatrická sestra
Bc. Eva Kopecká

Všeobecná sestra
Mgr. Marcela Batelková, DiS.

Všeobecná setra
Bc. Nikola DuškováKLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Vedoucí klinický psycholog
Mgr. Tomáš Vilimovský

Klinický psycholog
PhDr. Markéta Habermannová PhD.

Psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Lukáš Legner

Psycholog ve zdravotnictví
PhDr. ThMgr. Daniel Štrobl

Psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Gabriela Bauer

Psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Zuzana Sůvová

Psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Richard Lukáš

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vedoucí klinický logoped
Mgr. Markéta Trtílková

Logoped ve zdravotnictví,
speciální pedagog
Mgr. Tereza Spilková

DENNÍ STACIONÁŘ

Psychiatrická sestra
Bc. Eva Kopecká

Všeobecná sestra

Mgr. Marcela Batelková, DiS.

Aktivizační pracovník
Simona Vadinská