LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

Náš logopedický kroužek plně odpovídá potřebám dětských klientů s konkrétní poruchou komunikační schopnosti.

  • pomáhá dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže
  • rozvíjí schopnosti a osobnost dítěte
  • učí děti týmové spolupráci
  • připravuje děti na úspěšné zahájení školní docházky
  • je vhodný pro děti v předškolním a mladším školním věku