DENNÍ STACIONÁŘ S PSYCHIATRICKOU PÉČÍ

Dvou až osmitýdenní běh otevřeného denního stacionáře pro pacienty zejména s úzkostnými poruchami, poruchami nálady, s psychosomatickými obtížemi, ale také mírnými poruchami paměti. 

Cílovou skupinou jsou pacienti se zhoršením psychického stavu, který vyžaduje dohled, změnu medikace, aktivizaci, doléčení po propuštění z lůžkové péče, či vzhledem ke zvýšené a komplexní péči hospitalizaci naopak zabrání a pacient je přitom nadále v každodenním kontaktu se svou rodinou apod. 

  • program v pracovní dny od 8:00 do 14:00
  • skupinová psychoterapie, arteterapie, pohybová terapie, nácvik relaxace, psychiatrická rehabilitace
  • s sebou: přezuvky, případně brýle na čtení, nezbytné léky.

Přihláška do stacionáře