Image

Školení pro terapeuty

Před zakoupením prvního balíčku licencí je nutné absolvovat školení práce s programem a jeho nastavení.

Školení je vhodné pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, ergoterapeuty, logopedy, rehabilitační pracovníky, kteří mají zájem o práci s programem.

Termín školení bude stanoven tak, aby vyhovoval největšímu počtu účastníků, nebo po dohodě individuálně. S ohledem na praktická cvičení je stanoven maximální počet 12 účastníků na jeden kurz.